Website đang bảo trì, nâng cấp,...
Mời bạn tham khảo sản phẩm và bảng giá bên dưới!

Cửa hàng : Số 8, Ngõ 203, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
https://www.facebook.com/moti.hn
Hotline : 01673.96.96.96

Điện Thoại NOKIA

630.000 đ
790.000 đ
685.000 đ
320.000 đ
420.000 đ
590.000 đ
795.000 đ
550.000 đ
1.550.000 đ
590.000 đ
550.000 đ
1.090.000 đ
925.000 đ
480.000 đ
2.600.000 đ
540.000 đ
980.000 đ
720.000 đ
790.000 đ
710.000 đ
590.000 đ
830.000 đ
490.000 đ
1.695.000 đ
1.150.000 đ
980.000 đ
355.000 đ
360.000 đ
630.000 đ
1.290.000 đ
880.000 đ
950.000 đ
570.000 đ
1.200.000 đ
1.650.000 đ
345.000 đ
870.000 đ
2.560.000 đ
1.500.000 đ
520.000 đ
990.000 đ
630.000 đ
490.000 đ
380.000 đ
590.000 đ
280.000 đ
960.000 đ
1.260.000 đ
410.000 đ
365.000 đ
720.000 đ
290.000 đ
1.040.000 đ
880.000 đ
3.500.000 đ
790.000 đ
540.000 đ
740.000 đ
1.100.000 đ
200.000 đ
740.000 đ
4.250.000 đ
310.000 đ
600.000 đ

Điện Thoại MOTOROLA

1.350.000 đ
1.450.000 đ
1.020.000 đ
550.000 đ
1.650.000 đ

Điện Thoại SONY-ERICSSON

740.000 đ
800.000 đ
1.450.000 đ